From Beginner to Confident Usere: Від новачка до майстра

Після реєстрації наш менеджер з вами звʼяжеться і надасть всю необхідну інформацію.


From Start to Confidence: Від новачка до майстра

для рівня А2

5950 грн / за курс

Тривалість: 7 тижнів

Старт: з 3 червня по 19 липня

Інтенсивність:

 • 3 рази на тиждень по 50 хв. - онлайн з вчителем (понеділок, середа, четвер)
 • + бонус
 • 2 рази на тиждень відео уроки + завдання на платформі (вівторок і пʼятниця)

Графік:

 • понеділок, середа, четвер на 16:00
 • понеділок, середа, четвер на 17:00
 • понеділок, середа, четвер на 18:00

Опис курсу

Кожний тиждень цього курсу спроектований для послідовного та прогресивного засвоєння англійської мови на рівні (A2). Пропонує цілісний підхід до навчання, що включає в себе як лексичні, так і граматичні аспекти. Структура курсу допомагає учням поступово поглиблювати свої знання, розширювати словниковий запас та вдосконалювати граматичні навички, надаючи їм змогу впевнено використовувати англійську мову у різних ситуаціях.

Тематичні блоки:

 • Profile (профіль): Повний опис особистості, включаючи ім'я, вік, національність та характер.
 • Daily Routine (щоденний розпорядок): Опис типового дня та щоденних звичок.
 • Places (nature) (місця (природа)): Опис природних об'єктів та місць.
 • Month / Dates (місяць / дати): Вживання в англійській мові місяців та вираження дат.
 • Describing Places (опис місць): Використання прикметників для опису місць (гарячі, холодні, захоплюючі).
 • Buying Tickets at the Station (покупка квитків на станції): Розмови при покупці квитків та подорожуванні.
 • Activities in the Present + Past (дії в теперішньому + минулому): Опис дій у теперішньому та минулому часі.
 • Talking about a Bad Day (розповідь про поганий день): Висловлення подій та почуттів під час поганого дня.
 • What Happened / What Didn't Happen (що сталося / що не сталося): Вживання правильних дієслів для розповіді про минулі події.
 • Holidays Activities (відпочинок від роботи): Опис відпочинкових активностей та святкування.
 • Position of the Place (розташування місця): Вживання прийменників для опису місцезнаходження.
 • Describing Photos (опис фотографій): Розповідь про фотографії та об'єкти на них.
 • Hobbies (хобі): Опис хобі та уподобань.
 • Studying (навчання): Вираження причини навчання та використання дієслів у формі "-ing".
 • Why do you study English? (чому ви вивчаєте англійську мову?): Розповідь про мотивацію вивчення англійської мови.
 • Make and Respond to Suggestions (роблення та відповідь на пропозиції): Вираження пропозицій та відповідей на них.

Граматика

 • Вживання Present Simple для опису дій у теперішньому часі.
 • Вживання Past Simple для опису дій у минулому часі.
 • Використання структури there was / there were для опису що де знаходилось в минулому.
 • Вживання правильних та неправильних дієслів.
 • Вживання конструкцій "to be going to" для вираження майбутніх планів.
 • Вживання модальних дієслів "will" для вираження майбутніх подій.
 • Вживання Present Continuous для опису дій у теперішньому часі.
 • Вживання герундію після фраз I like / I love .
 • Вживання іменників зі словами some / any / lots of / a few / a little / Countable / uncountable nouns.
 • Вживання degrees of comparison of adjectives для порівняння предметів і життєвих подій.
 • Використання should / shouldn't для надання порад
Мені цікаво!